Kotva
Aktuality
Ředitelské volno
26.3.2018

30.4. 7.5.2018

Zápis do 1.tříd
21.3.2018

Směrnice pro přijímání žáků (Velikost: 30.21 kB)

 

 

 
 
Rozvrhy
Počítadlo
Online:
1

Dnes:
29

Posledních 7 dní:
1151

Posledních 30 dní:
4120

Celkem:
23698

Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 12.6.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 2238x | Upravil: admin

První, kdo ve Svobodných Dvorech začal vyučovat, byl podučitel Peša, který učil v improvizované škole u Kučerů v roce 1820 (přesné datum vzhledem k absenci historických záznamů nelze určit). Po něm nastoupil v roce 1827 vysloužilý vojín František Jaroš, zkušený podučitel, který vyučoval s povolením konzistoře a pod dohledem Václava Kalenky, vzorného učitele z Kuklen. Z roku 1861, kdy byla škola přemístěna do Bohdanečských Dvorů, pochází památné Fassi, což byla zakládající listina školy. V roce 1876 byla rozšířena na dvoutřídku.

Vzhledem k tomu, že stávající škola nemohla poskytovat dost prostoru oběma třídám, bylo v roce 1867 rozhodnuto o stavbě nové budovy. Zemskou školní radou byl schválen návrh Ing.Webera ze Svobodných Dvorů, škola požádala o příspěvek 700 zlatých, bylo jí poskytnuto ovšem jen 200 zlatých. Stavba začala v květnu 1877 a 8.září 1878 byla již slavnostně otevřena. Od staré školy v Bohdanečských Dvorech vyšel ten den průvod hudebníků, žáků a učitelů, kteří za zpěvu národních písní přicházeli k nové budově školy. Zazněla i píseň Kde domov můj a Ferdinand Peša přednesl slavnostní projev. Postupem času byla potřeba větší školy stále naléhavější, a proto byla počátkem roku 1933 provedena přístavba podle návrhu Ing.Františka Komárka ze Svobodných Dvorů.

Před druhou světovou válkou dostala škola úřední pojmenování "Obecná škola smíšená MUDr.Otakara Srdínky ve Svobodných Dvorech", k uctění památky tohoto rodáka, někdejšího ministra školství a národní osvěty a ministra zemědělství. Toto čestné pojmenování bylo však škole výnosem zemské školní rady z 27.8.1940 odebráno a po válce již nebylo obnoveno.

Ve školním roce 1940/41 byly ve škole umístěny tři ročníky měšťanské školy v Kuklenách - 1.ročník s pobočkou a 2.ročník, celkem tedy 114 žáků, vesměs ze Svobodných Dvorů. V tomto školním roce byla budova přístavbou rozšířena o tělocvičnu, kreslírnu, kabinety, WC, schodiště a učebnu.

Dne 1.9.1946 byla výnosem ministerstva školství a národní osvěty ustanovena ve Svobodných Dvorech samostatná měšťanská škola, která byla také újezdní pro žáky ze Stěžer. V roce 1951 byla zřízena školní vývařovna a tím umožněno pravidelné a každodenní vydávání obědů. Ve školním roce 1959/60 byl za ředitelování Jaroslava Ruffera pokusně otevřen devátý postupný ročník, který navštěvovali žáci nejen ze Svobodných Dvorů, ale i z osmiletých škol z Nechanic, Osic, Plotišť nad Labem, Předměřic a Všestar.

Po Jaroslavu Rufferovi řídil školu od roku 1963 Josef Tichý, pod jehož vedením se vyučování dostalo na vysokou úroveň a došlo k další modernizaci školního vybavení. Zástupcem ředitele byl Josef Hrubý a od roku 1969 Marie Štambachská. Od září roku 1972 byl ředitelem školy Karel Dvořák, který funkci ředitele zastával nepřetržitě 18 let. Ve funkci zástupce ředitele byli Jan Chytráček a Josef Jon.

Od školního roku 1990/91 do roku 1994/95 zastávala funkci ředitelky školy Hana Novotná a do funkce zástupkyně ředitele byla jmenována Jaroslava Kačerová. V těchto letech došlo k významnému zlepšení materiálního vybavení celé školy (nové vchodové dveře, nábytek do několika tříd, nový nábytek do sborovny a do ředitelny, nátěry radiátorů, opravy oken, vybavení kabinetu přírodopisu, nová rozhlasová ústředna, televize, video aj.). Od roku 1995/96 až do současné doby vykonává funkci ředitelky školy Jaroslava Kačerová a zástupkyní je Irena Loudová. V prvním roce jejich vedení došlo k dalšímu významnému posunu ve vybavení školy. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení, dále byla nově zřízena počítačová učebna, provedena oprava rozvodu topení, byla nově zřízena počítačová učebna, provedena oprava rozvodu topení, další učebny byly vybaveny novým nábytkem, došlo k výměně osvětlení pod schodištěm. V dalším školním roce byla provedena rekonstrukce kotelny. Byly zakoupeny koberce do učeben na 1.stupni, počítačové programy a radiomagnetofony. Ve školním roce 1997/98 se zrealizovalo celkové přebudování školní kuchyně, došlo k proinvestování více než 3 miliónů korun. O rok později byl bývalý byt školníka přestavěn na školní družinu.

V roce 1998/99 došlo k významnější spolupráci s Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové. Ústav primárního vzdělávání pod vedením Dr. Václavíka poskytl materiály k otevřenému vyučování, které významně oživilo výuku. V tomto roce proběhla organizačně náročná oslava 120. výročí založení školy. V dalším školní roce se zvýšilo množství studentů z pedagogické fakulty, kteří zde uskutečnili své pedagogické praxe, studenti z Holandska zde každoročně realizují svou zahraniční pedagogickou stáž. Významnou událostí v životě školy byla dne 13.9.2000 oslava 650. výročí vzniku Svobodných Dvorů, na které se podíleli všichni žáci a celý pedagogický sbor.