Kotva
Aktuality
Úřední dny o prázdninách
3.7.2018

10,00 h - 12,00 h

2. 7. 2018 - p.Rychterová

9. 7. 2018 - p.Hájková

23. 7. 2018 - p.Dvořáková

20. 8. 2018 - p.Balda

27. 8. 2018 - p.Balda

 

 
 
Počítadlo
Online:
2

Dnes:
45

Posledních 7 dní:
536

Posledních 30 dní:
2519

Celkem:
38578

Mapa webu
A
A
A

Učební plán

Vloženo: 12.6.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 2004x | Upravil: admin

UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY

 

 

1.stupeň

 

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

10

8

8

8

43

Anglický jazyk

 

 

3

3

3

9

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

4

23

Informační technologie

Informatika

 

 

 

 

1

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

 

 

7

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

Vlastivěda

 

 

 

2

2

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

 

 

20

22

24

26

26

118

 

 

Poznámka:

Disponibilní hodiny byly použity na posílení českého jazyka.

V rámci třídních projektů probíhá integrace tématických celků.

2.stupeň

 

 

Vzdělávací oblast

 

Vzdělávací obor

 

6.ročník

 

7.ročník

 

8.ročník

 

9.ročník

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

 
 

Český jazyk

17 
 

Anglický jazyk

12 

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

5

17

Informační technologie

Informatika

1

 

 

 

1

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

1

7

Výchova k občanství

1

1

2

2

6

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

1

2

7

Chemie

 

 

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

2

2

1

7

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

1

1

 

 

2

Člověk a práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

4

Disponibilní hodiny

Dramatická výchova

1

 

 

 

1

2.cizí jazyk

 

2

2

2

6

Volitelné předměty

 

 

1

2

3

6

 

 

29

30

31

32

122

 

 

 

Volitelné předměty:

 

Praktický zeměpis

7.ročník

Informatika

7.ročník

Cvičení z matematiky

8. – 9.ročník

Cvičení z českého jazyka

8. – 9.ročník

Konverzace z anglického jazyka

8. – 9.ročník

Historie novověku

8. – 9.ročník

 

Nepovinné předměty:

 

Anglický jazyk

1. - 2.ročník

Dyslektická náprava

1. - 5.ročník

Dyslektická náprava

6. - 9.ročník

Informatika

7. - 9.ročník

 

Poznámka: V rámci mezitřídních i třídních projektů probíhá integrace tématických celků.